Lenke til side om oss Kontaktinformasjon Nyheter Infoside om økonomi Informasjon om pastor Malvind Børresen Informasjon om Pastor Malvind Børresen
 

Talte på 17.mai i Tana


Pastor Malvind Børresen fra Himmelriket fikk det ærefulle oppdraget å holde nasjonadagstalen 17.mai 2010. Strålende sol og varme gav en duft av himmelen over dagen. Børresen tok utgangspunkt i riksforsamlingen på Eidsvoll, gikk litt igjennom vår historiske feiring av nasjonaldagen og var også inne på hvordan dagen feires i dag. Pastor Børresen berørte også hendelser i lokalsamfunnet i Austertana og oppfordret menneskene, slik Jesus sa, til å elske hverandre og se på hverandre som ressurspersoner som vår Gud vil skal lykkes.

Her under er et lite sammendrag av Børresens tale med noen av sakene han tok opp:


"Hei alle sammen!
Velkommen hit til Austertana eldresenteret denne 17.mai.
Det er flott å se så mange samlet her ute i dette fine været - kledd i finstas og med godt humør. Ikke visste jeg at vi hadde så mange vakre personer med så mange fine klær og klesdrakter her i Austertana!
Hallelujah! :)
Lekfulle barn i 80- 90 årsalderen har vi også her, og et ungt og herlig personal tilstede som hindrer bråk mellom oss alle. :)
Jeg har fått gleden og æren av å holde 17. mai talen.

Jeg skal ikke gå for mye inn på vårt dyre fedrelands historie, det har de fleste hørt før tidligere 17. mai'er, men jeg skal kort nevne litt om den måten vi fikk vår grunnlov på for snart 200 år siden.
Påskedagen i april 1814 reiste 112 menn nedover til Eidsvoll fra hele landet, utenom nordlendendes amt, i håp om å kunne enes om en grunnlov og selvstendighet for Norge. De var som oss. De hadde ulike jobber, og ulike meninger, ulik status og ulik oppførsel, de fleste var unge, under 45 år. Noen holdt sikkert på Tromsø, av andre grunner enn fotball, men kjenner vi Børre (Børre Steinar Børresen) rett vil han sikkert hevde at ingen holdt på Rosenborg. :)

Disse mennene satte straks bestemt kurs for en flott byggning i Eidsvold og for en viktig seanse, finkledde som vi er nå og med positiv innstilling. Vel inne i bygningen hold de gudstjeneste – byggningen var kirka på Eidsvoll. Det må ha vært et høydepunkt på turen. :)

Etter den viktige og herlige stunden i kirken dro de pliktskyldigst til Eidsvoldssbygningen der de kranglet i timer, dager og i ukevis for å bli enige om hva grunnloven skulle inneholde. Arbeidet pågikk i ca 40 dager, og det pågikk i glede, men også i sinne, og en del argumentasjon førte til og med til anmeldelse av hverandre.
Det var litt som i Austertana med andre ord - og litt som alle andre plasser også for den saks skyld. :)

Men sluttresultatet ble bra, med mange gode formuleringer, og med en stor enighet og grunnloven ble veldig levedyktig. Norge fikk en god grunnlov. Den var ikke perfekt, men den var spennende og på mange måter revolusjonerende i Europa og verden forøvrig, spesielt med tanke på demokrati og individuelle rettigheter.

Arbeidet begynte altså påskedagen, og ble avsluttet omtrent Kristi himmelfartsdag. Man kan på mange måter si at som verden ikke ble seg lik etter Jesus død på korset og oppstandelse i påska, ble heller ikke Norge seg lik etter riksforsamlingen på Eidsvoll. Det gamle Norge døde og ble gravlagt, og et nytt Norge oppstod. Resultatet ser vi her i dag.
Når Himmelfartsdagen kom dro Jesus til himmelen for å fortsette å lede sitt folk derfra. Og når grunnloven ble ferdig reiste nordmennene hjem for å fortsette å lede Norge derfra.

Norge er bra, men kan bli bedre.
Austertana er bra men kan bli bedre.
Du og jeg, vi som bor her er er bra, men kan bli bedre. Vi kan alle bli bedre.


Men hvordan blir vi det? Jeg tror at dette året kan bli et år der vi enes om å komme nærmere hverandre, enes om å se gode saker hos hverandre, enes om å løfte frem hverandre og enes om å bry oss om hverandre. Generasjoner kommer og generasjoner går, men vi er mennesker uavhengig av generasjon.
For 60 år siden, etter krigen, feiret man endelig med flagg igjen her i landet. De aller fleste av denne generasjon er borte, men vi kan la det være en rød tråd gjennom historien til Austertana, at uansett hvilken flokk vi er, og uansett hvilken generasjon vi er, så kan vi glede oss og være takknemlige til Gud for denne grunnloven, og den frihet og den selvstendighet vi har nå og velge å feire den med bevissthet om hva den har betydd, hva den betyr nå og hva den kommer til å bety.

Austertana er en flott bygd!
Det jobbes og arbeides på ulike arbeidsplasser her i Austertana for å lykkes, og det er godt for bygda.
Ideele, politiske og religiøse organisasjoner jobber for å lykkes med gode tanker, planer og ideer, og det er godt for bygda. Du er sikkert med en plass.
Idrettslag, bygdelag og øvrige fritenkere jobber for å lykkes med sine forsett, og det er også godt for bygda.
Vi har mange ildsjeler, initiativtagere og ressurspersoner i Austertana, og det kommer til å bli flere.

I blant blåser det også litt her i Austertana, og ikke da bare fysisk pga været, men det oppstår uenigheter og i blant til og med litt stridigheter. Men slik blir det i en liten bygd der man har mange flotte ressurspersoner. Og istedet for å ergre seg over det, skal vi glede oss over at folk bryr seg om sine nærmeste, sin slekt, sine venner og gjerne argumenterer for det de tror på, mot urettferdigheten og for kjærligheten. De som havner i blåst samler det seg ikke støv på. Og vi behøver alle her i Austertana.
La oss i kjærlighet for hverandre kjempe for vårt dyre fedreland, ikke for å gjøre det enda dyrere, men for å gjøre det bedre.

Så vår oppgave i tiden som ligger foran oss nå, er å strekke oss enda mer ut mot hverandre, å enda sterkere formidle kjærlighet til hverandre, å gi enda mer av det gode du har inne i deg, og som verdens viktigste person Jesus sa en gang; å elske alle, uansett om det er mennesker som gjør deg godt eller vondt.
Vi skal løfte opp hverandre, styrke hverandre og bistå hverandre. Ha omsorg for hverandre. Ha omtanke. Mildhet. Godhet. Være overbærende, ha vennlighet, vise trofasthet og arbeide for fred.

Ved å leve uselvisk og med det beste i tankene for våre medmennesker, med en velsignende og glad innstilling kan vi, når denne generasjonen som står her en gang går ut av tiden, lemne etter oss en sterkere bygd, en bygd mer mer samhold enn noen gang tidligere og med enda mer optimisme, håp og tro enn noen gang tidligere, altså en rikere bygd på alle måter.


Jeg vil også rette en apell til barn og ungdommer her. Du er viktig og verdifull. Dine drømmer, ønsker og planer er viktige og verdifulle. Hold fast ved de drømmene du har og la ingen bryte ned noe. Hold fast. En dag er det du som er leder for bygdelaget, eller som leder idrettslaget eller har ansvar for andre organisasjoner eller har ansvaret for arbeidsplasser. Da er det viktig at du tar vare på, minnes og realiserer de drømmer, tanker og visjoner du bærer på for at det skal bli godt å være her i bygda. Gud velsigne deg! Austertana har fine ungdommer!

Du og jeg, alle vi i Austertana, kan altså gjøre Austertana bedre. Og som pastor vil jeg til slutt legge til: Det kan vi gjøre ved Guds hjelp. Han har kjærlighet nok til alle. Han vil at vi skal velsigne hverandre, og han kommer til å bistå oss når vi er som svakest og tror at det ikke går! Han har kraft nok til alle. Og han VIL at vi skal lykkes!


Til slutt:
Du er bra - men kan bli bedre.
Blir du bedre blir også Austertana bedre.
Blir Austertana bedre blir Tana bedre.
Bir Tana bedre blir også Norge bedre.
Blir Norge bedre blir Europa bedre.
Blir Europa bedre blir verden bedre.
Og det er vel noe vi vil alle sammen for kommende generasjoner?!


Jeg synes det passer godt å avlsutte med å lese det første verset fra Gud signe vårt dyre fedreland, litt omskrevet:

Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma!
Lat lysa din Fred fra Golban til Birkestrand
Og ingen fra bygda røma!
Lat Folket som søsken saman bu,
Som Kristne det kann seg søma!"


Email oss gjerne: post@himmelriket.no

Alle foto: Børre St. BørresenTilbake til forsiden