Frequently Asked Questions/Ofte Spurte Spørsmål (FAQ)

Innehold:

  1. Hva er Himmelriket?
  2. Hva vil Himmelriket?
  3. Hva kan jeg selv bidra med?
  4. Hvordan gjør jeg for å hjelpe?
  5. Kan man få nyhetsbrev fra dere?
  6. Hva koster alt dette?

Hva er Himmelriket?

Himmelriket er en kristen organisasjon som er registrert i Brønnøysundregisteret (organisasjonsnummer 992 605 898). Himmelriket arbeider for at Finnmark skal bli frelst. Himmelriket er etablert i mai 2008 og har sine lokaler i Austertana i Tana Kommune i Finnmark fylke. Organisasjonen består av frivillige lekmen som tilsammen arbeider målrettet for å nå ut med evangeliet til alle mennesker i Finnmark. Leder for organisasjonen Himmelriket er pastor Malvind Børresen.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden

Hva vil Himmelriket?

Himmelriket anser at det behøves en samordnet innsats som fører folk til Jesus i hvert fylke. Vi har valgt å starte vår virksomhet i det nordligste fylket og vil arbeide målrettet for at mennesker i Finnmark skal få høre om Jesus. Vi koordinerer besøk for deg og din menighet på skoler og eldresentere, vi arbeider med å nå barn og ungdommer med evangeliet, påtar oss arrangement av møter og deltar på stevner. Vi deltar også i kulturelle sammenheng og besøker idrettslag.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden

Hva kan jeg bidra med?

Det du kan gjøre er å hjelpe oss gjennom bønn og økonomisk støtte. Du kan også tipse oss om sangere, talere og andre som du vet gjerne vil besøke oss og bidra.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden

Hvordan gjør jeg for å hjelpe?

Slik går du frem:
Bønn: Kom inn for Jesu ansikte og fortell Ham om hva du ønsker skal skje her i Finnmark. Åpne ditt hjerte for Ham og be for det du vil skal skje her. Be for vår virksomhet her. Be at vi skal lykkes få ut evangeliet om Jesus til hele finnmarks befolkning.
Økonomisk støtte: I Norge: Sett inn penger på konto i Nordea 64761062318. Merk innsettingen "Himmelriket". I Sverige: Sett inn penger på konto i SEB 53850009300. Merk insettingen "Himmelriket".
Det er fint om du oppgir ditt navn også slik at vi kan be for deg.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden

Kan man få nyhetsbrev fra dere?

Vi planlegger et nyhetsbrev. Det vil bli mer informasjon om dette senere.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden

Hva koster alt dette

For deg er dette gratis. For oss i Himmelriket påløper det mange kostnader i form av anonnsering, arrangementskostnader, tid, serverdrift, reiser, boende, mat, plakater, brev, porto, telefon etc etc. Vi får ingen lønn for dette, vi gjør dette ideelt, så vi er helt avhengig av gaver i form av økonomiske bidrag fra mennesker som deg og fra organisasjoner/menigheter/stiftelser og andre givere som vil støtte oss.

Klikk her for å gå tilbake til toppen av siden.