Hammerfest

Hammerfest kommune ligger i vest-Finnmark.Menighet:

Hammerfest Pinsemenighet
Telefon: 78412746
Faks: 78410678
Medlemmer: 45
Adresser:
Besøksadresse:
Meridiangt. 1- 3 9616 Hammerfest
Postadresse:
Boks 1177 Fuglenes 9616 Hammerfest
Menighetsleder(e)
Forstander: Terje Gamst Tlf: 78417009
http://www.pinsebevegelsen.no

Artickirken.
Selvstendig menighet under baptistsamfunnet.
Pastor Birger Wroldsen
Tlf: 40 22 78 77
E-post: pastor@arctickirken.no
http://www.arctickirken.no/

Adventkirken Hammerfest Salsgt. 42, 9600 Hammerfest
http://www.adventist.no/

Frelsesarméen Hammerfest, pb. 177, 9001 Tromsø. Tlf. 77 68 83 70
http://www.salvationarmy.org

Metodistmenigheten Hammerfest, Storgt. 33, boks 181, 9601 HAMMERFEST
Pastor: Hugo Skar, Småslett 18, 9150 EIDKJOSEN tlf. 77 69 69 27/ 77 67 04 55
Kontaktperson: Trond Hansen, Com. Moesgt. 11, 9600 HAMMERFEST tlf. 78 41 12 06/ 78 41 10 77
http://www.gbgm-umc.org/churches/centralkirken/

St. Mikals Menighet, Pb 141, 9601 HAMMERFEST

St. Mikael kirke. Salsgata 52, 9600 Hammerfest, Boks 141, 9601 Hammerfest 78 41 14 47
Sogneprest: Andreas Zydek M.S.F.
Menighetsråd: Ole Johan Valle Fuglenesveien 89, 9600 Hammerfest

St. Elisabethsøstrene (kapell)Kirkegata 24, 9600 Hammerfest 78 41 13 92
Jesu små søstre (kapell)Strandgata 27, 9600 Hammerfest 78 41 30 76
http://www.katolsk.no/norge/