Hasvik

Hasvik kommune ligger i vest-Finnmark.Menighet:

De Frie Evangeliske Forsamlinger, Betel, 9593 Breivikbotn.
Tlf. 78 45 15 30
Menighetskontakt/søndagsskole Harald Banst, idrettsvn. 23, 9593 Breivikbotn
De Frie Evangeliske Forsamlinger - post@dfef.no