Porsanger

Porsanger kommune ligger i vest-Finnmark.Kristen virksomhet:
De Frie Evangeliske Forsamlinger, Betel, 9716 Børselv
Alfred Samuelsen. Tlf. 78 46 43 42
Utpost: Hebron, 9713 Russenes.
De Frie Evangeliske Forsamlinger - post@dfef.no

Porsanger Pinsemenighet
Medlemmer: 11
Adresser:
Besøksadresse: Laatasv. 3
Boks 55 9711 Lakselv
Menighetsleder(e)
Forstander: Peter Englund