Kongenes Konge, Herrenes Herre
Evig Far, Majestet i ære
Fylt av nåde, ble menneske er Gud
Kom til verden med et kjærlighetsbud

Forsoningens kilde, Rettferdighetens Tjener
Mester og lærer, Den som forener
Underfull i råd, ved Ham er allting skapt.
Kommet for å redde alt som var fortapt.

Sjelenes Tilsynsmann, Veileder, Hyrde
Omsorgsfull, Medlidende, Tok på seg vår byrde
Trofast, Sannferdig, Hellig, Ren og God
Sannhet, Vei og Liv fikk vi gjennom Hans blod

Velsignelsens Opphav, Vishetens Forkynner
Blod og legeme, gitt for våre synder
Mektig, Gavmild, Utgyter sin fred
Valgte av kjærlighet å komme hit ned

Fredsfyrste, Lege, Forsørger, Guds ord
Troens opphavsmann, Fullender så stor.
Seierherre, Guds offerlam
Døde for oss så vi kan leve ved Ham.

Kommer tilbake, mørket må vike
Dømmer og frikjenner, Oppretter sitt rike
Igjen lyder ropet - Ekko fra Guds kors.
Verket er fullbrakt - Han er Gud midt i blant oss

Tilbake