Lenke til side om oss Kontaktinformasjon Nyheter Infoside om økonomi Informasjon om pastor Malvind Børresen Informasjon om Pastor Malvind Børresen
 
Dette er en artikkel forfattet av pastor Malvind Børresen. Artikkelen kom med på side 2 i lokalavisa Finnnmarken under vignetten "Svart på hvitt" og tok for seg medias manglende dekning av kristne arrangement.

Finnmark Behøver Jesus

Tilbake Neste artikkel