Vardø

Vardø kommune ligger i øst-Finnmark.Menighet:
Pinsemenigheten Elim, Vardø.
Anne Henriksen
Søndre Langg. 21, 9950 Vardø78 98 70 66

Kristen virksomhet:
Frelsesarméen Vardø, Søndre Langgt. 2, pb. 98, 9951 Vardø. Tlf. 78 98 76 06
Løytnant Bjørn Ove og Randi Frøyseth tlf. 78 98 73 68 (p)
http://www.salvationarmy.org