Lenke til side om oss Kontaktinformasjon Nyheter Infoside om økonomi Informasjon om pastor Malvind Børresen Informasjon om Pastor Malvind Børresen
 


Pastor Malvind Børresen

Pastor Malvind Børresen (her sammen med tidligere statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik), er gründer av nettstedet Himmelriket, og også daglig leder for firmaet Himmelriket. Han er født i Vadsø og oppvokst i Austertana i Tana kommune i Finnmark, men har også bott 15 år i Stockholm i Sverige.

Malvind Børresen har sin kristne bakgrunn fra flere forskjellige samfunn. Han er vokst opp i et kristent hjem, har deltatt på søndagsskoler drevet av Samemisjonen og av Det Norske Misjonsforbund, og har også frekventert både statskirkens, pinsesamfunnets og læstadianeres lokaler gjennom sin oppvekst. På slutten av 80-tallet var han med i det tverrkirkelige "minikoret" som opptrådte ved forskjellige åndelige sanganledninger. Han ble valgt inn i menighetsrådet for statskirken i Tana Kommune i 1988.

Malvind Børresen flyttet til Stockholm i 1990, og skaffet seg en bred bibelskoleutdannelse på tilsammen fem år. Han utdannet seg 1990/93 ved menigheten Arkens Bibelskole Jesus Heler och Upprätter, som drives av pastorparet Linda og Gunnar Bergling, der han etter tre års sammenhengende studier tok eksamen som sjelesørger og handleder.
Børresen tok deretter utdannelse ved Livets Ords Bibelcenter. Han gikk første året 1995, og tok så eksamen ved forsamlingslinjen under bibelskolens andre år i 2003. Stiftelsen Livets Ord er grundet av blant andre pastor Ulf Ekman i Uppsala.

Under sine år i Sverige arbeidet Malvind Børresen samtidig fast ved firmaet ELFA som er nordeuropas største leverandør av elektronikk.

Malvind Børresen er initiativtaker til, og en av de som var med og stiftet, menigheten Austertana Misjonsmenighet. Det skjedde i Det Norske Misjonsforbunds lokaler i Austertana i Tana Kommune i Finnmark 7. mai 2006. Han har arbeidet som pastor i menigheten siden den gangen.

I februar 2008 under årsmøtet i Austertana Misjonsmenighet, informerte Malvind Børresen menigheten om at han vil slutte som pastor høsten 2008 for å utdanne seg videre i Sverige innen pastorsvirksomheten, og den 01.september 2008 avslutter han sin pastorjobb i Austertana Misjonsmenighet.

Han har disse to år vært utgiver og redaktør for nyhetsbrevet "Godt nytt fra Austertana" som har utkommet omtrent en gang per kvartal.

Malvind Børresen skriver i blant artikler som freelancerjournalist for avisa Finnmarken, hvilket han begynte med på begynnelsen av 1980-tallet.
Edit: Han avsluttet sitt arbeide der høsten 2009 og skriver nå som freelancer for avisa Sagat.
Malvind Børresen arbeider også som omsorgsarbeider i Tana Kommune i dag. Han har omsorgen for sin eldre mor. Edit 2010: Fra og med 01.september 2009 har hans mor fått fast heltidsplass på Polmak Alders- og sykehjem. Malvinds far, Johan Børresen, døde 25 juli 1995.
Malvind Børresen arbeidet som lærer i hjemkommunen innen han reiste til Sverige i 1990.

Malvind Børresen har også eksamen fra både yrkesskolens grunnkurs og videregående kurs i elektronikk.
Han har også to år på Den Samiske Folkehøgskole i Karasjok.

Malvind Børresen har preket omtrent hver søndag september-mai i sin menighet i Austertana, og er også invitert som gjestetaler i andre sammenhenger, bl a ved pinsesamfunnets påske- og pinsestevner i Finnnmark men også ved andre arrangement og i andre menigheter som for eks pinsemenigheten Betel i Tana.
Han har også holdt også andakt på eldresenteret i Austertana to ganger i måneden sammen med flere fra Austertana Misjonsmenighet under sin tid som pastor i menigheten. Børresen har i tillegg hatt ansvaret for barnearbeidet - Vinnergjengen - i menigheten siste året, og han har også hatt en stor del av ansvaret for ungdomsarbeidet.

Mai 2008 stiftet Malvind Børresen firmaet Himmelriket, som tar på seg oppdrag for flere menigheter og samfunn som vil arrangere noe for Jesus i Finnmark. Han arbeider fra 01 september både som leder for firmaet Himmeriket, og vil ha hyrdeoppgave som pastor i Himmelriket.

Edit 2010: Organisasjonen Himmelriket har det siste året arrangert flere store og velbesøkte stevner i samarbeide med andre menigheter i Finnmark.

01.august 2009 begynte pastor Malvind Børresen i 100%-stilling som lærer ved Austertana skole i Tana kommune. Han underviser 1-10. klasse. Han arbeider fortsatt som pastor i Himmelriket.

Våren 2009 tok pastor Malvind Børresen eksamen ved Nordisk pastorskurs i regi av Livets Ords Universitet. Kurset pågikk høsten 2008-våren 2009 på Ribbingebeck gård i Uppsala med moduler på 14 dager hver måned.

Pastor Malvind Børresen, Himmelriket,
sammen med pastor Ulf Ekman, Livets Ord
under LOUS Nordiske pastorskurs 2008/09.


Malvind Børresen har syv søsken og er onkel til over 20 nevøer og nieser. Han er ugift.