Monday, June 16, 2008

 

Finnmark behøver Jesus

Det er av aller største betydelse at finnmarkingene får høre evangeliet om Jesus.
De behøver se hvilken fantastisk person de kan bli kjent med.
I dag finnes det et bilde av Jesus i fylket som ikke helt samsvarer med hvem han er.
Jesus har blitt noe bortgjemt og bortglemt, og evangeliet er på mange måter forvansket og har blitt fordunklet for det store flertallet finnmarkinger.
Finnmarkingene behøver mer enn noensinne ekte og bibeltro undervisning om hvem Jesus som menneske og Gud er, og hvordan han frelser, oppretter, utruster og gir evig liv også i vår tid.
De behøver forstå at Jesus virkelig lever og bryr seg om hvert eneste menneske.

Denne bloggen handler om Jesus.
Han er selve livet. Han er alt.
Det handler om han resten av livet.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]