Wednesday, June 18, 2008

 

Jesus i sentrum - midt i himmelen, midt i blant oss

Jesus er midt i blant oss når vi samles i hans navn.
Han er også midt i kretsen i himmelen.

Alt kretser omkring Ham.


Matt 18,19-20 Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

Åp 5,6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.

Luk 24,36 Mens de talte om dette, stod Jesus midt iblant dem og sa: "Fred være med dere!"

Joh 1,26 Johannes svarte: "Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner

Joh 20,19 Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere."

Joh 20,26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere."


La oss leve slik at vi lar Jesus få være det midtpunktet han er.
Midt i blant oss. Midt i kretsen i himmelen.

Alt kretser omkring Ham.

Monday, June 16, 2008

 

Finnmark behøver Jesus

Det er av aller største betydelse at finnmarkingene får høre evangeliet om Jesus.
De behøver se hvilken fantastisk person de kan bli kjent med.
I dag finnes det et bilde av Jesus i fylket som ikke helt samsvarer med hvem han er.
Jesus har blitt noe bortgjemt og bortglemt, og evangeliet er på mange måter forvansket og har blitt fordunklet for det store flertallet finnmarkinger.
Finnmarkingene behøver mer enn noensinne ekte og bibeltro undervisning om hvem Jesus som menneske og Gud er, og hvordan han frelser, oppretter, utruster og gir evig liv også i vår tid.
De behøver forstå at Jesus virkelig lever og bryr seg om hvert eneste menneske.

Denne bloggen handler om Jesus.
Han er selve livet. Han er alt.
Det handler om han resten av livet.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]