Velkommen

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til nettstedet Himmelriket.
Himmelriket er et nettsted for kristent arbeide i Finnmark.


Jeg som er ansvarlig for driften på dette nettstedet er selv finnmarking, og vil at folket i fylket skal få oppleve at Jesus kan komme inn og forandre deres liv. Jesus kan helbrede, han kan gi liv, han kan gi håp, han kan gi kraft, han kan sette mennesker fri og han kan frelse.
Jesus elsker Finnmark, og det er av stor betydelse at finnmarkingene får ta i mot Jesus som Herre i sitt liv. Behovene av en vekkelse, en oppvåkning, og en kristen reformasjon, er store, og Jesus både kan og vil forandre et fylke som både omfattes av demografiske utfordinger og som topper mange lister over sosiale vanskeligheter.

Det har i mange år vært et stort behov av å satse helhetlig, koordinert og samlet på Finnmark, og det behovet er i dag større enn noensinne. Mange kristne driver i dag et misjonsarbeide i fylket, og selv om de gjør en god jobb for å fortelle befolkningen hvem Jesus er, så er arbeidet ofte sporadisk betinget og ikke så stabilt og effektivt som vi alle skulle ønske.

Nå kan vi tilby alle kristne en fellesplattform, en kristen arena der det finnes muligheter til samarbeide over samfunnsgrensene. På den måten kan vi effektivisere misjonsarbeidet, minimalisere utgiftene og samtidig brygge broer mellom de kristne samfunnene.
Da blir alt arbeidet av mer bestående art.

Vårt nettsted vil være i konstant utvikling, og vi er også mottagelige for forslag til både forbedringer og forandringer. Du kan være med og utvikle dette nettstedet. Alt dette arbeidet drives ideelt, vi står på uten lønn, og det betyr at vi er i stort behov av gaver fra frivillige som ønsker å hjelpe til i våre bestrevelser på å løfte frem Jesus for finnmarkingene.

Om du gjerne vil hjelpe oss å få ut evangeliet om Jesus i Finnmark, så er kontonummeret 64761062318 og bankens navn Nordea.
Bor du i Sverige kan du anvende kontonummeret 53850009300 i SEB-banken.
Selv 10 kroner kommer godt med. Din hjelp er uvurdeerlig!
.

Finnmark skal bli frelst!Copyright © 2008-2018----- Himmelriket
All Rights reserved.
Email: Webmaster