Pastor Malvind Børresen

Pastor Malvind Børresen (her sammen med tidligere statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik), er gründer av nettstedet Himmelriket, og også daglig leder for firmaet Himmelriket.
Han er født i Vadsø og oppvokst i Austertana i Tana kommune i Finnmark, men har også bott 15 år i Stockholm i Sverige.
Malvind Børresen har sin kristne bakgrunn fra flere forskjellige samfunn. Han er vokst opp i et kristent hjem, har deltatt på søndagsskoler drevet av Samemisjonen og av Det Norske Misjonsforbund, og har også frekventert både statskirkens, pinsesamfunnets og læstadianeres lokaler gjennom sin oppvekst. På slutten av 80-tallet var han med i det tverrkirkelige "minikoret" som opptrådte ved forskjellige åndelige sanganledninger. Han ble valgt inn i menighetsrådet for Den Norske Kirke i Tana Kommune i 1988.

Malvind Børresen flyttet til Stockholm i 1990, og skaffet seg en bred bibelskoleutdannelse på tilsammen fem år. Han utdannet seg 1990/93 ved menigheten Arkens Bibelskole Jesus Heler och Upprätter, som drives av pastorparet Linda og Gunnar Bergling, der han etter tre års sammenhengende studier tok eksamen som sjelesørger og handleder.
Børresen tok deretter utdannelse ved Livets Ords Bibelcenter. Han gikk første året 1995, og tok så eksamen ved forsamlingslinjen under bibelskolens andre år i 2003. Stiftelsen Livets ord er grundet av bl a pastor Ulf Ekman i Uppsala.

Mer..