Wednesday, June 18, 2008

 

Jesus i sentrum - midt i himmelen, midt i blant oss

Jesus er midt i blant oss når vi samles i hans navn.
Han er også midt i kretsen i himmelen.

Alt kretser omkring Ham.


Matt 18,19-20 Også dette sier jeg dere: Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.

Åp 5,6 Og jeg så et lam: Det stod midt i kretsen, mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og Lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds sju ånder som er sendt ut over hele jorden.

Luk 24,36 Mens de talte om dette, stod Jesus midt iblant dem og sa: "Fred være med dere!"

Joh 1,26 Johannes svarte: "Jeg døper med vann. Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner

Joh 20,19 Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere."

Joh 20,26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: "Fred være med dere."


La oss leve slik at vi lar Jesus få være det midtpunktet han er.
Midt i blant oss. Midt i kretsen i himmelen.

Alt kretser omkring Ham.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]