Hva sier våre politikere om Jesus?

Velg rett - 2009!


Høsten 2009 er det valg.
Himmelriket har stilt våre politikere noen spørsmål der svarene deres forteller om hvilke holdninger de har til Jesus og kristendommen.
Vi analyserer ikke svarene, eller argumenterer omkring dette, vi bare bringer dem ut til våre lesere slik de er formet i sin helhet til oss.
Våre lesere får selv avgjøre hva de synes om svarene.


Først ut; Odd Einar Dørum, Venstre.1. Hva betyr Jesus for deg, Odd Einar Dørum?

- Jesus er den sentrale i min kristne tro.


2. Hvorfor skal vi i Finnmark stemme Venstre 2009?

- Venstre vil forvalte skaperverket gjennom en miljøpolitikk som tar krafttak for å redusere klimagassutslippene. Venstre har en næringspolitikk som viser respekt for alle som skaper en jobb for seg selv og for andre. Nøkkelen til å bygge samfunnet er å styrke lærerne og satse på forskning. Venstre vil gi mer til dem som har minst.


3. Hva vil Venstre gjøre for å styrke vår kristne kulturarv?

- Vi styrker kulturarven gjennom trosopplæringsreformen - holde fast på formålsparagrafen for skolen som Stortinget samlet seg om og om fag i skolen som gir oss innsikt og kunnskap om våre røtter.


4. Hvordan skal vi bemøte andre religioner i Norge?

- Vi skal møte andre religioner med den respekt som vi selv forventer å møte.


5. Hvordan kan vi lettere få ut evangeliet om Jesus til resten av verden?

- Kirken er misjonerende. Den må fortsette dette arbeidet som har lange og solide røtter i Norge.


6. Hvilken bok leser du nå, og hvilken vil du anbefale for Himmelrikets lesere?

- Akkurat nå leser jeg på nytt om bakgrunnen for den finske vinterkrigen 1939-40. Det forteller om viktigheten av nordområdene.


7. Hvordan feirer du jul?

- Jeg går i kirken og feirer ellers med familie og venner.

Odd Einar Dørum


Tilbake