Finn Jensen talte om å få seierskransen av Jesus

Søndag 24 august besøkte Finn Jensen med flere Betel Pinsemenighet i Boftsa.
Pastor Jakob Lanto ønsket alle hjertelig velkommen og påpekte at fem forskjellige predikanter er på plass på Betel i dag og at det skjer noe i Finnmark. Han åpnet møtet og åpnet opp for vitnesbyrd fra de som ønsket å dele noe.

Etter noen innledende fellessanger
og en fin solosang av Svanhild Mikalsen (t h),Svanhild Mikalseninnledet reisende forkynner Kjell Tegnander (under t h), tidligere pinsepastor i Filadelfiamenigheten Stord, møtet.
Tegnander pekte på viktigheten av å fokusere på Jesus under møtene og ikke være for opptatt av for eks menighetsplanting og lederundervisning etc. Han forklarte samtidig at alt dette er viktig, men slo fast at mister vi fokuset på Jesus, så mister vi likevel det viktigste.

Kjell Tegnander
Tegnander har forøvrig utgitt en bok som heter "Jesus fra Nasaret - en vandring i Mesterens spor" på Sennepsfrøet forlag. Kjells kone Erna var også med på møtet.
Etter Kjell Teganders varme og gode Jesus-sentrerte åpning gikk omreisende evangelist og predikant Finn Jensen (under) opp på talerstolen og forkynte frimodig Guds ord på en levende måte.Finn Jensen prekte ut fra 1 Korinterbrevet 9 kapittel om å vinne seierskransen. Han dro paralleller til OL og pekte på det som skjer i Kina når deltakere vinner OL-gull.
- Om det er glede hos for eks håndballjentene våre når de vinner og får se målet oppnådd, tenk hvilken glede det er hos Paulus i himmelen nå, sa Jensen.
Han pekte videre på det å ha oppmerksomheten festet på Jesu verk og la oss se på den frihet vi har fått gjennom Ham. Det er av stor betydning at friheten finnes innenfor de rammer den skal ha for å kunne kalles frihet, og gav eksempel på hva feil frihet kan føre til.
Jensen var innom galaterbrevet også og viste til hvor viktig Jesus korsdød er, og pekte på at fariseeren Paulus betonte dette og at Paulus måtte spørre galaterne om de holdt på å gå fortapt.
Han talte videre om at det er noe spesielt ved det å løpe slik at man vinner. Man har et mål. Å ha et mål er viktig.
Det hjelper en å holde ut midt i de motganger som også kommer.


Finn Jensens hustru, Hanne Berit, var også fremme og leste noen fine ord fra Salme 8 om at vi mennesker er dyrebare for Gud.

Så sang både Finn Jensen, Verner Tegnander, Hanne Berit og Ingeborg en fellessang.

En ung kvartett fremførte fin fellessang.


Verner Tegander vitnet om det aller største vi har fått, nemlig syndens tilgivelse, og gledet seg over det liv han ser i Tana.
Han berørte barnearbeidet og trakk frem det som et viktig innslag for å få vekst. I Tana pågår det et veldig omfattende barnearbeid. Verner Tegnander profeterte også over fremtiden med blikket festet på økt vekst og vekkelse. Kjell Tegnander, fortalte at han gjerne ville prate med forfatteren av hebreerbrevet i himmelen og takke ham for alle de fine stundene han hadde fått oppleve av det Jesu hadde vist ham i det brevet. Han viste til hvor fint og klart det var i sin forklarende stil som et slags "Men da Kristus kom".


Verner Tegnander vitnet


Antallet besøkende, ca 25-30 i tallet, så ut til å kose seg godt under møtet.

Kjell Tegnander har utgitt en bok som heter "Jesus fra Nasaret - en vandring i Mesterens spor"
Den kan du få kjøpe ved å henvende deg til ktegnand@online.no eller kjelltegnander5@gmail.com

Tilbake til forsidenCopyright © 2008-2018----- Himmelriket
All Rights reserved.
Email: Webmaster