Hva kan vi tilby?

Vi forutsetter at du skal på misjonsreise til Finnmark.
Alt i alt kan vi tilby deg ganske mye for at din misjonsreise skal være så effektiv som mulig.
La si at du kommer fra en krets i for eks Norsk Luthersk Misjonsamband og skal reise til Finnmark der du skal ha møter.

Da kan du forholde deg til denne informasjonen:

- Vi på Himmelriket.no er lokalkjente i Finnmark og kan enkelt bidra med opplysninger om reiseruter og overnattinger til deg.
- Vi kan også ordne annonser (også med bilde) i lokalavisene.
- Vi kan informere andre kristne i Finnmark via sms og email om dine møter.
- Vi kan ordne skyss for deg fra flyplass, hurtigrutehamn etc ved spesielle tilfeller.
- På oppdrag fra deg kan vi også høre om andre menigheter er interesserte i et fellesarrangement, om ønskelig over flere møter evnt. dager.
- Vi kan også undersøke om ditt møtesopplegg koliderer med andre arrangement den dagen.
- Vi kan selv delta på møter der det er aktuelt med preken. Vi kan for eks innlede møtet, ønske velkommen og delta med sang etc.
- Vi kan også sette opp plakater for deg. Sender du oss informasjon i tide kan vi lage plakater for deg også.
- Ønsker du å sende et team fra din menighet hjelper vi til der også.
- Ønsker du å samarbeide med utvalgte menigheter eller samfunn, ordner vi det også.
Copyright © 2008-2018----- Himmelriket
All Rights reserved.
Email: Webmaster